Cement portlandzki
- CEM I 52,5 R

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Beton wyższej klasy wytrzymałosci
  • Gotowe elementy betonowe
  • Beton komórkowy
  • Tynki wysokiej jakości
  • Beton lekki
  • Wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo

Dokumentacja techniczna Berlin