Cement portlandzki
- CEM I 32,5 R

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania

  • Zaprawy murarskie i tynkarskie
  • Jastrych
  • Wyroby betonowe
  • Beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • Budownictwo konstrukcyjne
  • Stabilizacja gruntu

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo
  • sack

Dokumentacja techniczna Berlin