Cement portlandzki wieloskładnikowy
CEM II/B-M (S-V) 42,5 N (az)

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • Stabilizacja gruntu
  • Budownictwo podziemne
  • Średnie ciepło hydratacji
  • Normalne twardnienie początkowe

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo

Dokumentacja techniczna Berlin