Cement portlandzki wieloskładnikowy
CEM II/B-M (V-LL) 42,5 N

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • Stabilizacja gruntu
  • Budownictwo podziemne
  • Średnie ciepło hydratacji
  • Normalne twardnienie początkowe

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

 

EAN: 40 30513 0 1105 3

Lieferformen Berlin

  • sack

Technische Dokumentationen Berlin