Cement portlandzki wapienny
- CEM II/A-LL 32,5 R

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • Jastrych
  • Zaprawy murarskie i tynkarskie
  • Stabilizacja gruntu
  • Umiarkowane ciepło hydratacji
  • Więżliwość wody
  • Dobra urabialność

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo
  • sack

Dokumentacja techniczna Berlin