Cement portlandzki żużlowy
- CEM II/B-S 42,5 N

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • Stabilizacja gruntu
  • Budownictwo drogowe (ten beton spełnia wymagania dla betonowych nawieżchni jezdnych w/g TL Beton – StB 07)
  • Średnie ciepło hydratacji
  • Normalne twardnienie początkowe
  • Wysoka końcowa wytrzymałość

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo
  • sack

Dokumentacja techniczna Berlin