Cement portlandzki żużlowy
- CEM II/A-S 52,5 N

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • Gotowe wyroby betonowe
  • Beton komórkowy
  • Stabilizacja gruntu
  • Więźliwość wody
  • Dobra urabialność

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo

Dokumentacja techniczna Berlin