Cement hutnicy
CEM III/A 42,5 N

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • Masywnych elementów budowlanych
  • Do betonowania przy ciepłej pogodzie
  • Dobre twardnienie długoterminowe
  • Średnie ciepło hydratacji
  • Normalne twardnienie początkowe

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo
  • sack

Dokumentacja techniczna Berlin