Cement hutniczy
DIN 1164-10
- CEM III/B 32,5N - LH/SR (na)

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

 • Beton towarowy do wyrobu nieuzbrojonych i uzbrojonych elementów budowlanych
 • Bardzo dobre do wielkogabarytowych konstrukcji masywnych (śluzy, fundamenty pod maszyny, itp.)
 • Betonowanie w wysokich temperaturach
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Betony z kruszywami wrażliwymi na alkalia
 • Dobre twardnienie długoterminowe
 • Niskie ciepło hydratacji
 • Normalne twardnienie początkowe i wsoka wytrzymałość końcowa
 • Wysoka odporność na siarczany
 • Niska zawartość alkaliów

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

 • silo
 • sack

Dokumentacja techniczna Berlin