Cement hutniczy
DIN 1164-10
- CEM III/A 42,5 N (na)

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
  • Wielkogabarytowe elementy budowlane
  • Betonowanie w wysokich temperaturach
  • Betony z kruszywami wrażliwymi na alkalia
  • Dobre twardnienie długoterminowe
  • Średnie ciepło hydratacji
  • Normalne twardnienie początkowe
  • Niska zawartość alkaliów

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo

Dokumentacja techniczna Berlin