Cement wieloskładnikowy
CEM V/A (S-V) 32,5 R (az)

Verfügbar in Berlin.

Zastosowania / Cechy

  • Stabilizacja gruntu
  • Budownictwo podziemne
  • Normalne ciepło hydratacji
  • Dobre twardnienie początkowe

Kontrola jakości

Nasz cement podlega wewnętrznej kontroli jakości produkcji oraz systemowi kontroli zewnętrznej przez VDZ.

Lieferformen Berlin

  • silo
  • sack

Dokumentacja techniczna Berlin