O nas

Przedsiębiorstwo

Spółka-matka Spenner Zement z siedzibą w Erwitte w Westfalii jest przedsiębiorstwem średniej wielkości, produkującym cement od trzech pokoleń. Dzięki temu dysponuje w tej dziedzinie doświadczeniem wielu dziesięcioleci.

Berlin jest największym placem budowy w Europie, a tym samym znaczącym rynkiem dla przemysłu materiałów budowlanych. Oznacza to niewielkie odległości do klientów. Położenie cementowni na brzegu Sprewy umożliwia dowóz statkami niemal całości potrzebnych surowców. Około 90 procent surowców otrzymujemy obecnie drogą wodną. Odciąża to infrastrukturę transportową metropolii berlińskiej i chroni środowisko.

Chodzi przecież także o to, aby na rynku materiałów budowlanych w Berlinie i Brandenburgii utrzymać korzyści płynące z istnienia oferenta o średniej wielkości, elastycznie i pomysłowo reagującego na życzenia klientów i sytuację rynkową oraz utrzymującego bliski, osobisty kontakt z klientami i dostawcami. Dzięki wysokim inwestycjom w racjonalizację, modernizację i budowę nowych obiektów, na powierzchni ok. 20.000 m² powstał niezwykle nowoczesny i wydajny zakład.

Unikalne pod względem logistyki położenie nad Sprewą ma swoją cenę: konieczne było zachowanie bardziej surowych warunków ochrony środowiska, niż jest to przyjęte w tej gałęzi przemysłu. Konieczne były ogromne nakłady, aby do minimum zredukować emisję pyłów i hałasu w trzech jednostkach produkcyjnych: młynowni cementu, wytwórni masy betonowej prefabrykowanej oraz wytwórni zapraw suchych.

Wyniki naszych starań dowodzą, że dzięki estetycznej architekturze przemysłowej i ekologicznej technice możliwa jest bezkonfliktowa koegzystencja przemysłu i osiedli mieszkaniowych. W ten sposób przedsiębiorstwo przyczynia się do urbanistycznego ukształtowania i zapewnienia społecznej perspektywy w dzielnicy Lichtenberg jako lokalizacji przemysłu.

Cementownia Berlin zatrudnia obecnie 80 pracowników, prowadząc także naukę zawodu w zawodach przemysłowych i biurowych. Produkują oni cement i materiały budowlane oparte na cemencie, jak zaprawę suchą, spoiwa specjalne i masę betonową prefabrykowaną. Jako towar workowany lub luzem, nasze produkty trafiają do instalacji prefabrykacji masy betonowej, producentów wyrobów betonowych, zakładów części gotowych, do hurtowni materiałów budowlanych, budomarketów i innych odbiorców.

Cement jest produktem wrażliwym. O jego jakości decyduje precyzyjne utrzymanie składu dla danego zastosowania. Surowa kontrola jalości w Cementowni Berlin zapewnia ciągły nadzór nad zachowaniem wszystkich kryteriów.

Obsługa klienta to dla nas coś więcej niż wysoka jakość produktu. To także staranne, obszerne doradztwo we wszelkich kwestiach dotyczących stosowania cementu, szybkie i elastyczne zarządzanie – od wpłynięcia zlecenia po dostawę. Ważny jest także bezpośredni kontakt z odpowiedzialnym pracownikiem, typowy dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Jakość, rzetelność i punktualność są w Cementowni Berlin wiążącymi standardami, których klient może być pewny.