Kronika

1949

Z postanowienia sowieckich władz okupacyjnych wbito pierwszą łopatę na budowie fabryki tzw. hydromentu na posesji Köpenicker Chaussee 9-10, na osiedlu Rummelsburg w berlińskiej dzielnicy Lichtenberg.

1951

Po dwuletnim okresie budowy produkcję spoiw rozpoczyna nowy zakład hydromentu, wyposażony w trzy piece szybowe. Instalacja umożliwia produkcję 180-200 ton cementu dziennie.

1964

Zakład staje się częścią „VEB Rüdersdorf“, zaś kierownictwo zakładu postanawia unieruchomić piece szybowe. Zachowano jedynie czynną młynownię.

1972

Cementownia znajduje się pod zarządem Kombinatu Zaopatrzenia w Materiały Budowlane (BVK), całkowicie zaprzestano produkcji spoiw, zaś zakładowe silosy wykorzystywane są do konfekcjonowania cementu dla potrzeb ludności.

1974

Po 2 latach bez własnej produkcji ponownie uruchomiono młyny klinkieru. Cement jest przeznaczony przede wszystkim na rynek berliński.

1989/1990

Wraz z końcem NRD i socjalistycznej gosodarki planowej, cementownia w Berlinie-Rummelsburg stoi przed niepewną przyszłością. W 1990 roku zakład przechodzi pod zarząd powiernictwa, ogłoszono przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa.

Powiernictwo wybiera w wyniku przetargu firmy: Spenner Zement z Erwitte, cementownię Märker z Harburga oraz zakład produkcji cementu portlandzkiego Rudolph Rohrbach z Dotternhausen, które realizują wspólną koncepcję budowy wydajnego, nowoczesnego i konkurencyjnego zakładu produkcji cementu, zaprawy suchej i masy betonowej prefabrykowanej – powstaje Zementwerk Berlin (Cementownia Berlin).

2004

Spenner Zement przejmuje udziały Cementowni Berlin od dotychczasowych współwłaścicieli. Kontynuowana jest modernizacja zakładu.

2011

Zwiększenie zdolności produkcyjnych przez uruchomienie czwartej młynowni na terenie zakładu w dzielnicy Lichtenberg.

2012

Budowa i uruchomienie nowej instalacji masy betonowej prefabrykowanej na własnej posesji w dzielnicy Berlin-Spandau. Dwuwałowa betoniarka ELBA o wymuszonym mieszaniu zarobu ma 3 m³ wielkości i wydajność do 150 m³ świeżego betonu na godzinę.